11:30 - 12:00

Projecte SAVASCO: valorització de subproductes agrícoles en el sector de la construcció. Laia Haurie

Projecte SAVASCO: valorització de subproductes agrícoles en el sector de la construcció. Laia Haurie