9:30 - 10:00

Construir amb fusta edificis d’energia positiva, com facilitar la transició energètica. Josep Bunyesc

Construir amb fusta edificis d’energia positiva, com facilitar la transició energètica. Josep Bunyesc