16:00

GRUP DE TREBALL (1R TORN)

Nova cultura d’empresa

Hipoteques verdes

Forestal

Junta Oberta Profusta

eCOB (tota la tarda)