18:00

GRUP DE TREBALL (2N TORN)

Justa la fusta! Hermeticitat i ponts tèrmics

Estructures recíproques

Coneixement de les espècies de fusta

Fusta i salut

eCOB (tota la tarda)