10:00 - 11:00

Ponència Introductòria Jornades Bioconstrucció. Coque Claret i Enma Sebastia

Ponència Introductòria Jornades Bioconstrucció. Coque Claret i Enma Sebastia