18:40 h - 19:00 h

CAS – Una bateria per a tot Ramón Monje – Speaker Córner

Activitat: CAS – Una bateria per a tot Ramón Monje

Ubicació: Speaker Córner