18:00 h - 18:30 h

Únicament utilitzarem la fusta amb intel·ligència si l’entenem, Sergi Sebastià Sarroca – Speaker Córner

Activitat: Únicament utilitzarem la fusta amb intel·ligència si l’entenem, Sergi Sebastià Sarroca

Ubicació: Speaker Córner