Amb l’objectiu de:

– comprendre la importància de l’estructura de la informació dels models BIM, a través dels objectes virtuals que representen els elements constructius utilitzats en el modelatge digital.

– Introduir-se en el coneixement de l’estàndard eCOB® per a la creació d’objectes BIM. (Consultable en www.ecobject.com). Aquest estàndard és el primer publicat a Espanya i compta amb el suport d’importants associacions de fabricants de productes, així com d’entitats vinculades amb el sector de la construcció.

El taller va dirigit  a qualsevol agent del sector de la construcció que tingui relació amb la metodologia BIM: projectistes, promotors, licitadors, constructors, fabricants de productes, o associacions.

Requisits:

  • Assistir amb ordinador portàtil, ratolí i connexió a Internet
  • Tenir descarregat a l’ordinador un software gratuït que es comunicarà amb antelació als assistents.

 Taller conduit per:

  • Ferran Bermejo Nualart, Director Tècnic de l’ITeC

Arquitecte. Director tècnic de l’ITeC. Vicepresident de BuidlingSmart Spanish Chapter. Representant d’ITeC a UNE CTN 041/SC13 “Organització de models d’informació relatius a l’edificació i l’obra civil”. Coordina les accions d’impuls al BIM des de l’ITeC.

  • Elena Pla Cuyàs, Responsable de Desenvolupament BIM de l’ITeC

Arquitecte. Responsable de desenvolupament BIM de l’ITeC. Vocal d’UNE CTN 041/SC13 “Organització de models d’informació relatius a l’edificació i l’obra civil. Coordina projectes d’implementació de BIM en diverses àrees i desenvolupament de BIM a l’ITeC.

 

www.itec.es

Xarxes socials