1) Beneficis de tenir una millor i major gestió forestal dels nostres boscos

a) reducció dels riscos i dimensions dels incendis

b) millora de la producció de fusta en qualitat i quantitat, per tant rendibilitat pel sector forestal

c) millora de l’accessibilitat a les zones forestals, per tant millora de l’accés a la natura per la societat en conjunt

 

2) Canvis necessaris per aconseguir aquesta millor gestió forestal

a) divulgació i formació sobre la necessitat i beneficis de la correcta gestió forestal

b) recursos públics econòmics, administratius per maquinària adient i per unificació de criteris a l’hora de donar permisos a tallades i a l’accés als boscos públics

c) recursos públics de gestió ambiental per possibilitar camins d’accés a boscos

d) formació de personal capacitat per fer els treballs forestals

 

3) Calendari per obtenir resultats

a) 2 anys – correcta inversió pública i possibilitat de gestió dels boscos públics

b) 5 anys – canvii de cultura social sobre la gestió forestal

c) 10 anys – accessibilitat adient a totes les zones forestals i bona seguretat per fer front als incendis

d) 20 anys – augment de la qualitat de la fusta dels boscos catalans permetent més usos que els actuals

Xarxes socials