Junta oberta de l’associació PROFUSTA on es debatran i exploraran les tendències que està prenent la construcció sostenible en fusta i es plantejaran nous reptes que cal abordar per dignificar aquest tipus de construcció. També es presentarà el catàleg d’obres de PROFUSTA que recull totes les construccions que hi ha actualment a Catalunya en que s’ha utilitzat la fusta com a element estructural i permet una classificació per tipologies.

Xarxes socials