Analista expert d’incendis en planificació, però també comandant d’incidents operacionals estratègics i tàctics. Ha introduït l’ecologia del foc en la presa de decisions sobre incendis forestals i un programa operatiu de crema prescrita, l’anàlisi d’incendis com una eina que vincula la prevenció i supressió.

VEURE CONFERÈNCIA JOSEP BUNYESC

Xarxes socials