Adrián Eiras

Construcció digital en fusta | L'experiència i el desenvolupament realitzat en cadwork, programari BIM 3D CAD|CAM de les empreses de construcció en fusta.