CURS FUSTA CONSTRUCTIVA

“Pren una visió tècnica, pràctica i comprensiva de tot el procés constructiu de la fusta.”

Edició 5a edició
Hores lectives 360 hores, distribuïdes en 4 mòduls durant 2 anys (2 mòduls /any)
Modalitat presencial i / o online, a escollir lliurement per cada sessió
Idioma català / castellà
Preu 690€ / mòdul (veure descomptes a inscripció)
Dates Inici 06/03/20 – Final 11/12/21
Horari divendres de 16:00 a 20:00h

dissabte de 10:00 a 14:00h (es descansa una setmana al mes)

Informació General

A causa de crisis climàtica en la que ens trobem actualment, i en el context de les noves polítiques globals enfocades a la seva mitigació, la construcció evoluciona cap a un model més sostenible i respectuós amb el planeta, on la fusta hi juga el paper protagonista:

 • És un recurs renovable i inesgotable quan es gestiona adequadament
 • Pal·lia el canvi climàtic, fixant CO2 atmosfèric i alliberant O2
 • Es fabrica amb energia solar, sense consumir energies fòssils
 • Els seus residus són biodegradables, sense impacte mediambiental
 • Es pot reutilitzar i reciclar àmpliament, i al final de la seva vida ens aporta energia neta
 • El bosc controla l’erosió del sòl i manté el cicle de l’aigua

A partir d’aquesta premissa, i coherentment amb la creixent demanda i interès mundial en la construcció en fusta, el Gremi Fusta i Moble ofereix una formació enfocada a capacitar a professionals, industrials i persones interessades en esser pioners tecnològics i competitius en un mercat laboral emergent.

Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva de tot el procés constructiu de la fusta: des de la fusta d’origen fins la seva aplicació constructiva passant pel disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats.

Compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades en aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes tècnics especialitzats en el món de la fusta.

Com a novetat, aquesta cinquena edició conté temes nous, així com l’ampliació i aprofundiment de temes que s’havien impartit en les anteriors edicions. També, per primera vegada s’ofereix la possibilitat d’atendre el curs de manera presencial, online o combinant les dues modalitats, per tal d’adaptar-se millor a les necessitats personals de cada participant.

Objectius

 • Aprendre els conceptes bàsics i comprendre tot el procés constructiu amb fusta
 • Familiaritzar-se amb les últimes tècniques constructives i d’industrialització de la fusta, així com eines de disseny i càlcul
 • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades en aquest i altres països de la resta del món
 • Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’edificació i a les nostres ciutats
 • Augmentar el camp de treball professional dels participants, coneixent i contactant de primera mà amb entitats, empreses i indústria que promouen l’ús de la fusta constructiva
 • Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta metodologia
 • Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels edificis i beneficis pels seus habitants
 • Avançar en la concepció sostenible de la construcció: cases passives, estalvi energètic de la construcció i fusta km 0
 • Promoure una bona gestió en totes les fases del procés de transformació de la fusta fins a la seva aplicació constructiva
 • Fomentar l’intercanvi de coneixements en un grup multidisciplinari.
 • Connectar el món de la fusta amb d’altres sectors adjacents i complementaris.

Destinat a

 

A professionals, industrials i estudiants que vulguin avançar-se en el posicionament estratègic dins d’una de les indústries que més llocs de treball genera a la Unió Europea i interessats en formar part de la revolució constructiva de la fusta.

 • Arquitectes, aparelladors, enginyers i interioristes
 • Professionals i industrials: constructores, promotores, fusteries industrials
 • Estudiants (universitaris i de formació professional) d’especialitats constructives
 • Persones ja involucrades en el món de la fusta, com a propietaris de cases de fusta, per exemple
 • Persones interessades en l’ús de la fusta en general
 • Tècnics de les administracions públiques.

Continguts formatius

MÒDUL 1: 06/03/20-08/05/20

FUSTA COM A MATERIAL, ORIGEN, 1A TRANSFORMACIÓ, DURABILITAT

 • Què és la fusta? D’on prové? Què és un bosc i com s’ha de cuidar?
 • Com es passa de l’arbre al material constructiu? Quines propietats físiques i mecàniques té la fusta? Quina és la seva durabilitat? Com es protegeix?
 • Quina relació hi ha entre Salut i Fusta?

Hem de conèixer l’origen per trobar un bon final.

 

MÒDUL 2: 09/10/20-19/12/20

PROJECTE ARQUITECTÒNIC, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, COMPORTAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC, DETALLS CONSTRUCTIUS

Com deia Frank Lloyd Wright “We may use wood with intelligence only if we understand wood”, és a dir, l’arquitectura en fusta necessita criteris, detalls, coneixements específics del material. No es pot traslladar el projecte d’una edificació de formigó, acer, obra de fàbrica,… de forma lineal a la fusta. Hem de pensar en fusta. I a això s’afegeixen els conceptes d’eficiència energètica amb els quals la fusta es troba tan bé.

 

MÒDUL 3: 15/01/21-24/04/21

ESTRUCTURES DE FUSTA. CONEIXEMENTS ESTRUCTURALS BÀSICS PER A PROJECTAR I CALCULAR UNA ESTRUCTURA DE FUSTA

 • Propietats del material: material anisòtrop, amb comportaments diferents en les seves direccions
 • Tensions admissibles i deformacions particulars de la fusta: la fluència, la sensibilitat de la fusta amb la humitat
 • Unions: tipologia, idoneïtat de les unions en cada cas particular,
 • Comportament en front del foc: característiques pròpies de cada tipus de fusta, assajos al laboratori i casos pràctics, tècniques de ignifugació

 

MÒDUL 4: 15/10/21-11/12/21

INTERVENCIONS EN EDIFICIS DE/AMB FUSTA. ECONOMIA, EMPRESA I COMUNICACIÓ

La fusta té un cicle de vida molt llarg, que necessita de l’ajuda de tots nosaltres per a arribar amb força. Per això, tractarem sobre la rehabilitació constructiva, energètica i estructural dels edificis de fusta, i amb fusta. Finalitzarem el recorregut del curs, amb alguns matisos d’economia i empresa al nostre sector.

Metodologies d’aprenentatge

 

Eines d’aprenentatge

 • Sessions magistrals participatives
 • Estudi de casos
 • Visites a obres acabades o en curs amb l’acompanyament d’experts
 • Tutories
 • Workshops pràctics

 

Criteris d’avaluació

 • Assistència (mínim del 80%, ja sigui presencial com online)
 • Resolució d’exercicis, qüestionaris o exàmens
 • Realització i presentació del projecte final

 

Pràctiques i Borsa de treball

Durant el curs, es realitzen visites a les principals empreses del sector de la fusta i la construcció, amb la possibilitat de posterior contractació.

Totes les persones inscrites al curs ingressen a la Borsa de Treball del Gremi Fusta i Moble, la més requerida i especialitzada en el sector de la fusta del país.

A partir de les entrevistes amb els estudiants, en cada curs s’estableixen nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l’àmbit de la fusta i la construcció.

 

Campus virtual

Els estudiants tindràn accés al campus virtual, una plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Aquest campus virtual permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l’inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Inscripció

PREUS

 

CURS SENCER 3 MÒDULS 2 MÒDULS 1 MÒDUL
SOCIS* 2295 1825 1215 675
PROFESSIONALS 2750 2180 1450 765
PROFESSORAT** 1530 1215 810 450
ESTUDIANTS*** 1326 1050 700 390

* socis del Gremi de la Fusta i Moble, Profusta i altres entitats col·laboradores

** persones inscrites al Departament d’Educació

*** estudiants universitaris o de Formació Professional, cal presentar matrícula corresponent

 

El preu inclou:

 • L’assistència a totes les sessions de treball, tant presencial com online, segons la modalitat escollida per a cada sessió.
 • Els materials didàctics del curs.
 • El software necessari pel seguiment de les sessions.
 • Assessorament i contacte amb el professorat.
 • Les visites tècniques externes dels dissabtes.
 • Assistència gratuïta al CONGRÉS FUSTA CONSTRUCTIVA: el 14 de febrer, a l’ETSAB.
 • La certificació d’assistència i, opcionalment, la d’aprofitament (vinculada a l’entrega d’un treball final de curs) expedits per l’entitat organitzadora i el comitè acadèmic del curs.

Totes aquelles empreses que duguin a terme aquest curs per millorar la formació dels seus empleats es podran aplicar una bonificació gestionada a través de Fundae

Anys anteriors