12:30

Jofre Roca Calaf. La Casa SV, Barcelona

Presentació del projecte i dels seus partícips. Introducció i presentació del programa funcional i estratègies projectuals. Exposició dels sistemes constructius utilitzats així com del procés de selecció i manipulació dels materials incidint especialment en les propietats de la fusta en les diferents fases del procés constructiu.