10:00

Xavier Humet. Muntatge d’un edifici de fusta de 7 plantes d’alçada amb panells de CLT

Anàlisis del projecte.

El solar, logística necessària.

Estudi de la qualitat del CLT en origen.

Feines prèvies a l’inici del muntatge.

Controls de qualitat sobre els panells – encolats.

El muntatge dels panells de fusta, 7 plantes, 4.600 m2, 60 dies.

Control i seguiment d’obra.