11:00

Alfons Tornero Dacasa. Presentació del projecte de Cooperativa d’Habitatges de la Balma

Explicació de l’Edifici plurifamiliar de 20 habitatges, programa funcional i estratègies projectuals. Presentació del seu procés constructiu d’estructra de fusta. Porpietats acústiques i energètiques de la fusta en la seva aplicación.