10:30 h

Mario Beltrán

Potencial dels boscos catalans per a la producció de fusta de qualitat i fusta estructural: gestió forestal sostenible i multifuncional