Faust Pagès i Isus

La fusta, un element històric en la construcció però desconegut per moltes asseguradores