Oliver Style

Màster en Ciència, Energìa i Medi Ambient, Certificador Passivhaus i Director de Praxis Resilient Buildings, enginyeria amb seu a Barcelona. Especialitzat en la eficiència energètica a l’edificació, simulació higro-tèrmica, física d’edificis, i materials per a la construcció saludables i de baix impacte. Treballa amb dissenyadors, promotors i enginyers en el disseny i construcció d’edificis saludables i confortables amb una factura energètica mínima.