15:30

Toni Solanas. Percepció de l’espai

Com percebem els espais?  La vista ens pot enganyar? Heu vist l’exposició d’Ensecher a les Drassanes?

Quina relació hi ha entre els espais i la salut? Qui eren els higienistes? Què va passar el 1833 a Barcelona?

Què és la Neuroarquitectura? En quin lloc dels teus records t’has trobat més bé? I en quin pitjor?

La matèria te memòria? Podríem fer totes les cases de fusta? Coneixeu Juhani Pallasmaa?