17:50 - 19:30

Participació Empreses i Guardons Anells de la Fusta

Visites expositors Recinte Firal
Xerrades empreses
Guardons Anells de la Fusta