16:20

Faust Pagès i Isus. La fusta, un element històric en la construcció però desconegut per moltes asseguradores

Les construccions i els edificis de fusta requereixen uns productes asseguradors i unes cobertures molt concretes per a cada agent que hi participa (l’entitat promotora, l’equip d’arquitectes, l’entitat constructora, les proveïdores, etc.). El mercat assegador està preparat per una tendència a l’alça en l’ús de la fusta en la construcció?