09:30

Pere Linares. Edifici plurifamiliar de 4 plantes de baix consum

Edifici plurifamiliar de 4 plantes de baix consum situat a Palma i preparat per a la seva certificació Passivhaus. Amb una superfície construïda de 553 m² distribuïda en quatre plantes i resultant en habitatges d’entre 80 i 110 m² útils, la seva construcció és mitjançant fonamentació de formigó armat i estructura completa en fusta de panells contra-laminatges CLT (Cross Laminated Timber) que ajuden a disminuir la petjada de carboni de l’edifici i garanteix un consum mínim d’energia per a l’escalfament de la vivenda.

El seu envoltant es desenvolupa de forma contínua per l’exterior de l’edifici eliminant els ponts tèrmics en continuïtat mitjançant un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE)

Les Fusteries s’han resolt mitjançant un sistema d’alumini amb RTP aquest sistema compte amb la certificació de producte sostenible, la certificació de DAP (Declaració Ambiental de Producte) i la certificació internacional “Passive House Institute”.

La generació de Fred, Calor i ACS es realitza mitjançant la instal·lació d’un sistema d’Aerotèrmia, on l’energia que es necessita per a escalfar l’habitatge depèn de 2 fonts: un 25% del subministrament elèctric i el 75% restant de l’aire exterior, reduint així els consums. Tot ve secundada per un sistema de plaques solars tèrmiques situades en la coberta de l’edifici.

La renovació d’aire de l’interior es realitza mitjançant la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux, amb una xarxa d’absorció d’aire viciat de l’interior des de les zones humides de l’habitatge i la impulsió d’aire net procedent de l’exterior i amb la intercalació d’un recuperador de calor d’alta eficiència, que aprofita la temperatura de l’aire interior, abans de ser expulsat a l’exterior, traslladant-lo a l’aire net d’entrada i que permet tenir un grau de ventilació i confort excel·lents, així com un gran estalvi respecte als sistemes tradicionals.