Alfons Tornero Dacasa

Presentació del projecte de Cooperativa d’Habitatges de la Balma