José Antonio González Arquima

El paper dels promotors a la construcció amb fusta